• İLK 5 İLDEKİ KORUYUCU AİLE SAYILARI

  • YILLARA GÖRE KORUYUCU AİLE SAYILARI 

  • YILLARA GÖRE KURULUŞTA KALAN ÇOCUKLAR İÇİNDE KORUYUCU AİLE YÜZDESİ

  • İLLERE GÖRE KORUYUCU AİLE İSTATİSTİKLERİ

  • KORUYUCU AİLE AYLIK ÖDEME MİKTARLARI

Koruyucu ailelere ödenen ücret ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylık göstergesinin (10270) memur maaş katsayısı ile çarpımı ile elde edilen rakamın sırasıyla %50'si, %75'i, %80'i, %85'i ve %90'ı alınarak belirlenmektedir. Harçlıklar ise kuruluş bakımındaki çocuklar için yapılan hesaplama ile belirlenmektedir. Memur maaş katsayısı sırasıyla 600 (ilköğretim 1-4. sınıfı), 900 (İlköğretim 5-8. sınınfı), 1200 (Lise ve dengi okul) ve 2000 (Yüksek öğrenime devam eden) gösterge rakakmı ile çarpılarak bulunan miktar kadar ödeme yapılmaktadır.
2016 YILININ 2. yarısı için katsayı:0,093259

Servis      : 195TL
KURS       : 1.574 TL (Meslek Edinme)
                  2.959 TL (S.B.S)
                  4.609 TL (Üniversiteye Hazırlık)
Servis ve kurs ücretlerine ilişkin olarak bulunan İl'deki ortalama fiyatlara dikkat edilmelidir.

İsteğe Bağlı Sigorta prim Tutarı: 527,04 TL

 

  • ARALIK 2015 VERİLERİ

* Veriler http://www.koruyucuaile.gov.tr/  ve  http://www.ahmeteminbaysal.com sitelerinden alınmıştır.