Av. Türkay Asma

Av. Türkay Asma

Danışma Kurulu Üyesi
Avukat


Evli ve iki çocuk annesidir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu 1985 yılında Çocuk Hukuku ve Çocuk Mahkemeleri konusunda lisansüstü çalışma yaptı. 1988 yılında Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme Derneğinin kurucuları arasında yer aldı. Zaman zaman Dernek Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Evlat Edinme ve Koruyucu Aile Derneği ile Özgürlüğünden Yoksun Çocuklarla Dayanışma Derneğinin korucuları arasında yer aldı. Bu derneklerin yönetiminde bulundu. Evlat Edinme ve Koruyucu Aile Derneğinin ikinci Başkanlığını yaptı. Ankara Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Gazi Üniversitesinde Çocuk Hukuku ve Çocuk Hakları dersleri verdi. Avukatlık mesleğine halen devam etmektedir. Çocuk hakları savunuculuğunu yapıyor.